Tag Archives: kaotik aile

Yeni Dünyanın Paradigması: Kaotik Aileler

Son yüzyılda artan kaotizm anlayışı ile toplumların büyük bir değişim içerisinde olduğu bilinmektedir. Toplumsal sistemlerin ana unsuru olan aileleri kaotik yaşamın temel çerçevesi içerisinde değerlendirdiğimizde, kaotik aile olgusu ile karşı karşıya kalmaktayız. Kaotik aile kavramı (Warner ve ark., 1995) ile olumsuz iletişim, düşmanca duygular, problem çözme becerilerinde yetersizlik (Eryüksel,1996; Robin, Koepke ve Moye, 1990); bağımsızlığın ana-baba tarafından desteklenmemesi (King ve ark., […]