2244 – Sanayi Doktora Programı Başvuru Süresi Uzatıldı

Sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi amacıyla 2244-Sanayi Doktora Programı 2019 yılı çağrısı 14 Ekim 2019’da başvuruya açılmıştır.

2244 Programı; doktora öğrencilerine ayda 4.500 TL burs verilmesi, doktora tezlerinin özel sektör kuruluşunun ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmasının üniversite-sanayi işbirliği projelerine altyapı oluşturması, mezuniyet sonrası istihdam mutabakatı sayesinde öğrencilerin vakit kaybetmeden işe girmesi, istihdam edilen bursiyerlerin maaşlarının büyük bir kısmının hibe olarak TÜBİTAK tarafından karşılanması, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi (özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyacağı alan ve yetenekler ile proje kapsamına dahil edilen doktora programları ve bursiyerlere eğitim verilecek ihtisas alanlarının uyumunun sağlanması, özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim müfredatlarının planlanması, eğitim sürecinin özel sektör kuruluşlarının bünyesinde geçirilecek bölümünün planlanması vb.) gibi önemli avantajlar içermektedir.

Sanayi Doktora Programı 2019 yılı çağrısı başvuruları 31 Aralık 2019 tarihi saat 17:00’a kadar alınacaktır.

web: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2244-sanayi-doktora-programi-basvuru-suresi-uzatildi

DergiPark her geçen gün büyüyor

TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında hizmet veren DergiPark’ın günlük ziyaretçi sayısı 80 bini aştı. Ayda görüntülenen makale sayısının 2 milyondan fazla olduğu DergiPark’ın Google gibi arama motorlarında ilk sıralarda gelmesi, dünyanın birçok bölgesinden ziyaret edilme sıklığını artırıyor. Ülke ve dillere göre en çok ziyaret edilen sitelerin takip edildiği platformlarda DergiPark; Türkiye’de haber ve alışveriş sitelerinin de aralarında bulunduğu ilk 150 site içerisinde yer alıyor.

DergiPark ile araştırmacılar bilimsel yayınlara erişirken, yazarlar da alanına en uygun dergiye makale gönderme ve süreci takip etme imkânı buluyor. Yayıncılar ve editörler ise güvenilir ve sürdürülebilir bir ortamda dergisini yönetiyor ve makaleleri değerlendirecek konusunda uzman hakemlere kolayca ulaşıyor.

DergiPark kullanımının bu kadar artmış olması Türkiye’de akademik süreli yayıncılığın kaliteli ve standartlara uygun olarak gelişmesini sağladı. Neredeyse tüm akademik dergilere aynı platformdan erişim sağlayan DergiPark, etik ihlallerin fark edilmesine yol açan şeffaf bir ortam oluşturdu.

DergiPark Millî ve Yerli Bir Markaya Dönüştü

Akademik ekosistem içerisinde geniş kullanım alanı olan DergiPark, millî ve yerli bir markaya dönüştü. DergiPark alt yapısında kullanılan ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS) geliştirilirken dünyadaki diğer dergi sistemleri incelendi, alt yapısı Türkiye’deki tüm akademik dergileri kapsayacak biçimde tasarlandı ve kullanıcı geri bildirimlerine önem verildi.

2019 yılında yapılan DergiPark kullanıcı anketi sonuçlarına göre DergiPark projesinin hayata geçirilmesi ve sunduğu hizmetlerden duyulan memnuniyet oranı yüzde 95 oldu.

Continue reading…

Ruhsuz şehir olur mu?

Oluşumu medeniyetlerin doğuşuna kadar götürülebilecek şehirlerin, uzun yıllardır türlü tahlillerin ve araştırmaların konusu olmasının sebebi, şehirlerin yapılardan ve coğrafyadan öte, yaşayan, gelişen ve ölen bir anlamlar bütünü olmasından ileri gelmektedir. Bu bahise temel olacak şekilde, şehirlerin doğuşunu medeniyetin doğuşuna kadar dayandırmamız mümkündür. Hatta bunu bir adım ileriye götürecek olursak şehirler, İbn-i Haldun’un da dediği gibi, medeniyetlerin kurulduğu ve geliştirildiği mekânlar, aynı zamanda medeniyetlerin çürümeye başladığı yerler olarak da kabul edilebilir.

Bu bağlamda şehir ve medeniyet kavramları arasında, tüm dini ve beşeri sistemler tarafından önemsenmeye devam eden sımsıkı bir bağ bulunmaktadır.

Continue reading…

Yeni Dünyanın Paradigması: Kaotik Aileler

Son yüzyılda artan kaotizm anlayışı ile toplumların büyük bir değişim içerisinde olduğu bilinmektedir.

Toplumsal sistemlerin ana unsuru olan aileleri kaotik yaşamın temel çerçevesi içerisinde değerlendirdiğimizde, kaotik aile olgusu ile karşı karşıya kalmaktayız.

Kaotik aile kavramı (Warner ve ark., 1995) ile olumsuz iletişimdüşmanca duygular, problem çözme becerilerinde yetersizlik (Eryüksel,1996; Robin, Koepke ve Moye, 1990); bağımsızlığın ana-baba tarafından desteklenmemesi (King ve ark., 1992) gibi önemli ailesel faktörler aktarılmaktadır.

Yeni Dünyanın paradigması olan kaotizm olgusunun getirisi yani götürdüklerinden arta kalanlardır kaotik aileler.

Continue reading…

Algı ve Gerçeklik Arasındaki Uçurum Sosyal Medya

Geleneksel olan her şeyin anlamını yitirdiği, kavramların içinin boşaltıldığı, yeni olanın ise tedavülde kalma süresinin oldukça kısaldığı dijital bir çağda yaşıyoruz. Dijital çağın en güçlü unsuru da sosyal medyadır.

Bu yeni nesil medya sayesinde düşünce gümrükleri ortadan kalktı ve dünyanın herhangi bir noktasında yaşanan gelişmelere anlık olarak ulaşma imkânı doğdu. Başka bir ifade ile sosyal ağlar üzerinden yayınlanan herhangi bir bilgi, anında küresel boyutta yayılma ve kitleleri etkileme gücüne ulaştı.

Bu paradigma ile devletler bölgesel ve küresel bir güç olmak, iktidarlarının ve politikalarının meşruiyetini sağlamak; yasal ve yasal olmayan yapılar ile fertler ise itibarlarını yükseltmek, faydalarını maksimize etmek için hedef kitlelerini ikna etmenin ve onlara kendi gözlerinden dünyaya bakmalarını sağlamanın yol ve yöntemlerini aramış ve bu minvalde çeşitli stratejiler geliştirmişlerdir. Geliştirilen stratejilerin merkezinde ise sosyal medya yer bulmuştur.

Bir başka ifade ile aktörler arasındaki manipülasyona dayalı enformasyon mücadelesi dijital dünya üzerinden kurgulanmaya başlamıştır. Sosyal medya üzerinden kendi menfaatleri doğrultusunda algı oluşturmak isteyenler tarafından kurgulanan bilgilerin medyada sürekli tekrarlanması ile hedef kitlelerin hem algıları yönlendirilmekte hem de zihinleri, düşünceleri şekillendirilmektedir.

Continue reading…