2244 – Sanayi Doktora Programı Başvuru Süresi Uzatıldı

Sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi amacıyla 2244-Sanayi Doktora Programı 2019 yılı çağrısı 14 Ekim 2019’da başvuruya açılmıştır.

2244 Programı; doktora öğrencilerine ayda 4.500 TL burs verilmesi, doktora tezlerinin özel sektör kuruluşunun ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmasının üniversite-sanayi işbirliği projelerine altyapı oluşturması, mezuniyet sonrası istihdam mutabakatı sayesinde öğrencilerin vakit kaybetmeden işe girmesi, istihdam edilen bursiyerlerin maaşlarının büyük bir kısmının hibe olarak TÜBİTAK tarafından karşılanması, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi (özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyacağı alan ve yetenekler ile proje kapsamına dahil edilen doktora programları ve bursiyerlere eğitim verilecek ihtisas alanlarının uyumunun sağlanması, özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim müfredatlarının planlanması, eğitim sürecinin özel sektör kuruluşlarının bünyesinde geçirilecek bölümünün planlanması vb.) gibi önemli avantajlar içermektedir.

Sanayi Doktora Programı 2019 yılı çağrısı başvuruları 31 Aralık 2019 tarihi saat 17:00’a kadar alınacaktır.

web: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2244-sanayi-doktora-programi-basvuru-suresi-uzatildi

Leave a Comment