Our Journal

Cevizin kabuğunu kıranlara..

  • On 10 Şubat 2016
  • By
  • In Genel

Bugün 10 Şubat.. II.Abdülhamid ‘in vefatının 98.sene-i devriyesinde onu, saltanatı döneminde şekillenmekte olan “Yeni Dünya Düzeni “ne karşı koruduğu tertemiz imanıyla ve sadece kendisini değil milletini de hedef alan menfi stratejik hamlelerin karşısında gösterdiği bilge kişiliğiyle ve elbette ki dualarla, Fatiha’ larla anıyoruz. “Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder” diyor II.Abdülhamid Han.  Ama […]

Read More

Ruhsuz şehir olur mu?

Oluşumu medeniyetlerin doğuşuna kadar götürülebilecek şehirlerin, uzun yıllardır türlü tahlillerin ve araştırmaların konusu olmasının sebebi, şehirlerin yapılardan ve coğrafyadan öte, yaşayan, gelişen ve ölen bir anlamlar bütünü olmasından ileri gelmektedir. Bu bahise temel olacak şekilde, şehirlerin doğuşunu medeniyetin doğuşuna kadar dayandırmamız mümkündür. Hatta bunu bir adım ileriye götürecek olursak şehirler, İbn-i Haldun’un da dediği gibi, […]

Read More

Büyük Medeniyet Yolunda: DİL

  • On 25 Aralık 2014
  • By
  • In Genel

Üç kutsal kitapta da adı geçen Babil Kulesi’nin öyküsünü bilirsiniz. Rivayet olunduğu üzere insanlar ilim, bilim ve teknoloji üzerine o kadar gelişirler ki, bu gelişmişlik kalplerine enaniyet düşürür, zihinlerini bulandırır, sonuç olarak da Yüce Yaratanın varlığının ulaşılabilir olduğuna kanaat getirirler. Hesaplar yapılır, tezgâhlar ve şantiyeler kurulur. Güya, Allah katına uzanacak yükseklikte bir kule inşa edecek […]

Read More

Algı ve Gerçeklik Arasındaki Uçurum: Sosyal Medya

  • On 5 Aralık 2013
  • By
  • In Genel

Geleneksel olan her şeyin anlamını yitirdiği, kavramların içinin boşaltıldığı, yeni olanın ise tedavülde kalma süresinin oldukça kısaldığı dijital bir çağda yaşıyoruz. Dijital çağın en güçlü unsuru da sosyal medyadır. Bu yeni nesil medya sayesinde düşünce gümrükleri ortadan kalktı ve dünyanın herhangi bir noktasında yaşanan gelişmelere anlık olarak ulaşma imkânı doğdu. Başka bir ifade ile sosyal […]

Read More

Yeni Dünyanın Paradigması: Kaotik Aileler

Son yüzyılda artan kaotizm anlayışı ile toplumların büyük bir değişim içerisinde olduğu bilinmektedir. Toplumsal sistemlerin ana unsuru olan aileleri kaotik yaşamın temel çerçevesi içerisinde değerlendirdiğimizde, kaotik aile olgusu ile karşı karşıya kalmaktayız. Kaotik aile kavramı (Warner ve ark., 1995) ile olumsuz iletişim, düşmanca duygular, problem çözme becerilerinde yetersizlik (Eryüksel,1996; Robin, Koepke ve Moye, 1990); bağımsızlığın ana-baba tarafından desteklenmemesi (King ve ark., […]

Read More